Làm thế nào để cấu hình Nginx để tạo và quản lý máy chủ ảo (virtual server)

Máy chủ ảo (virtual server) là một khái niệm quan trọng trong việc cấu hình Nginx để chạy nhiều trang web hoặc ứng dụng trên một máy chủ vật lý duy nhất. Với máy chủ ảo, bạn có thể phân chia tài nguyên và quản lý các trang web riêng biệt một cách hiệu quả. Dưới đây là một số bước để cấu hình Nginx để tạo và quản lý máy chủ ảo.

Cài đặt Nginx

Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Nginx trên máy chủ của mình. Có thể cài đặt Nginx thông qua gói phần mềm của hệ điều hành hoặc từ mã nguồn.

Monitoring NGINX with Applications Manager - ManageEngine Blog

Tạo các tệp cấu hình cho máy chủ ảo

Trong thư mục cấu hình Nginx (thường là /etc/nginx/conf.d/), tạo các tệp cấu hình cho từng máy chủ ảo. Ví dụ, bạn có thể tạo các tệp có tên example1.conf, example2.conf, v.v.

Nginx Server Security: Nginx Hardening Guide

Cấu hình tệp cấu hình cho máy chủ ảo

Mở tệp cấu hình của máy chủ ảo bằng trình soạn thảo văn bản và thêm các cấu hình sau:

server {
listen 80;
server_name example.com;
root /path/to/website;

location / {
# Cấu hình khác cho máy chủ ảo
...
}
}

  • listen 80; chỉ định rằng máy chủ ảo sẽ lắng nghe trên cổng 80 (HTTP).
  • server_name chỉ định tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ ảo.
  • root chỉ định đường dẫn tới thư mục gốc của trang web hoặc ứng dụng.

Bạn có thể thêm các cấu hình khác bên trong khối location để tuỳ chỉnh máy chủ ảo theo yêu cầu cụ thể của ứng dụng.

How to Run NGINX on Docker | Upwork

Kiểm tra cấu hình và khởi động lại Nginx

Trước khi áp dụng cấu hình, hãy kiểm tra xem tệp cấu hình có lỗi không bằng cách chạy lệnh nginx -t. Nếu không có lỗi, hãy khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi.

sudo service nginx restart

 

Sau khi hoàn tất các bước trên, máy chủ ảo sẽ được tạo và cấu hình trong Nginx. Bạn có thể tạo nhiều máy chủ ảo khác nhau bằng cách tạo các tệp cấu hình và cấu hình tương ứng cho từng máy chủ ảo.

Ngoài ra, bạn có thể cấu hình máy chủ ảo để hỗ trợ SSL/TLS, load balancing, caching và nhiều tính năng khác của Nginx để nâng cao hiệu suất và bảo mật của ứng dụng web.

ROFL with a LOL: rewriting an NGINX module in Rust

Tóm lại, cấu hình Nginx để tạo và quản lý máy chủ ảo cho phép bạn chạy nhiều trang web hoặc ứng dụng trên một máy chủ vật lý duy nhất. Việc này giúp tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và quản lý các trang web riêng biệt một cách hiệu quả.