Sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM là gì?

Khi làm việc với Java, bạn sẽ thường nghe các thuật ngữ như JDK, JRE và JVM. Đây là ba khái niệm quan trọng và cần hiểu rõ để phát triển và chạy ứng dụng Java một cách hiệu quả. Dưới đây là sự khác biệt giữa JDK, JRE và JVM:

JVM (Java Virtual Machine)

JVM là một phần mềm chạy trên máy tính của bạn và được sử dụng để thực thi mã Java. Nó là một môi trường ảo giúp chạy ứng dụng Java trên nhiều hệ điều hành khác nhau mà không cần biên dịch lại mã nguồn. JVM chịu trách nhiệm biên dịch mã byte code Java thành mã máy tương ứng cho hệ điều hành cụ thể.

1920x1080 / 1920x1080 cup of coffee, programming, logo, java -  Coolwallpapers.me!

JRE (Java Runtime Environment)

JRE là một phần của JDK và bao gồm JVM cùng với các thư viện và file cần thiết để chạy ứng dụng Java. JRE không bao gồm các công cụ phát triển và biên dịch mã nguồn Java. Nếu bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng Java đã được biên dịch, bạn có thể cài đặt JRE để có môi trường chạy ứng dụng Java.

mission or Java or CSharp for $12 - SEOClerks

JDK (Java Development Kit)

JDK là một bộ công cụ phát triển đầy đủ cho việc phát triển ứng dụng Java. Nó bao gồm JRE, công cụ biên dịch (javac), công cụ gỡ lỗi (debugger), trình biên tập mã nguồn (editor), và các tiện ích khác cần thiết cho việc phát triển ứng dụng Java. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng Java, bạn cần cài đặt JDK.

Tóm lại:

  • JVM là môi trường chạy mã Java trên máy tính.
  • JRE bao gồm JVM cùng với các thư viện và file cần thiết để chạy ứng dụng Java.
  • JDK là bộ công cụ phát triển đầy đủ, bao gồm JRE và các công cụ phát triển và biên dịch mã nguồn Java.

Java Wallpapers - Wallpaper Cave

Đối với người phát triển ứng dụng Java, JDK là lựa chọn phổ biến để cài đặt, vì nó cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để phát triển và chạy ứng dụng Java. Trong khi đó, JRE là lựa chọn khi bạn chỉ muốn chạy các ứng dụng Java đã được biên dịch. JVM là môi trường chạy ứng dụng Java trên một máy tính cụ thể.