Cách cài đặt và cấu hình môi trường Node.js

Để cài đặt và cấu hình môi trường Node.js, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải xuống và cài đặt Node.js

Truy cập trang chủ Node.js tại https://nodejs.org.

Tải xuống phiên bản Node.js phù hợp với hệ điều hành của bạn (Windows, macOS hoặc Linux).

Chạy trình cài đặt và làm theo các hướng dẫn để hoàn tất quá trình cài đặt.

GitHub - elis/desckit: Custom Desktop Wallpaper Generator with NodeJS and PhantomJS

Bước 2: Kiểm tra cài đặt

Mở terminal hoặc command prompt.

Nhập lệnh node -v để kiểm tra phiên bản Node.js đã được cài đặt. Nếu bạn nhìn thấy số phiên bản được hiển thị, điều đó có nghĩa là Node.js đã được cài đặt thành công.

Nhập lệnh npm -v để kiểm tra phiên bản npm (Node Package Manager). Nếu bạn nhìn thấy số phiên bản, điều đó có nghĩa là npm đã được cài đặt thành công.

Node Js Wallpapers - Top Free Node Js Backgrounds - WallpaperAccess

Bước 3: Cấu hình biến môi trường (tuỳ chọn)

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần cấu hình biến môi trường để có thể truy cập vào Node.js và npm từ bất kỳ vị trí nào trên hệ thống.

Đối với Windows, bạn có thể cấu hình biến môi trường bằng cách thêm đường dẫn tới thư mục cài đặt Node.js vào biến môi trường PATH.

Đối với macOS và Linux, bạn có thể chỉnh sửa tệp .bashrc hoặc .bash_profile và thêm đường dẫn tới thư mục cài đặt Node.js vào biến môi trường PATH.

A Node.js Guide To Help You Stop Skipping Integration Tests | Toptal®

Bước 4: Tạo một ứng dụng Node.js đầu tiên (tuỳ chọn)

Bây giờ, bạn đã có môi trường Node.js sẵn sàng để phát triển ứng dụng.

Bạn có thể tạo một thư mục mới cho dự án của mình, sau đó mở terminal hoặc command prompt và di chuyển vào thư mục đó.

Sử dụng lệnh npm init để khởi tạo một dự án Node.js mới và tạo một tệp package.json chứa thông tin về dự án.

Bạn có thể viết mã JavaScript trong các tệp .js và sử dụng các module có sẵn hoặc tải xuống các module bổ sung thông qua npm.

รายละเอียด 92+ wallpaper hd nodejs ดีที่สุด - daotaonec

Đó là quá trình cài đặt và cấu hình môi trường Node.js. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu phát triển các ứng dụng Node.js của riêng mình.