Cách cài đặt và cấu hình Node.js trên hệ điều hành nào?

Cách cài đặt và cấu hình Node.js phụ thuộc vào hệ điều hành bạn đang sử dụng. Dưới đây là hướng dẫn cài đặt và cấu hình Node.js trên ba hệ điều hành phổ biến là Windows, macOS và Linux.

Cài đặt và cấu hình Node.js trên Windows

– Bước 1: Tải xuống gói cài đặt Node.js từ trang web chính thức của Node.js (https://nodejs.org) và chọn phiên bản LTS (Long-Term Support) nếu bạn muốn sử dụng phiên bản ổn định nhất.

– Bước 2: Chạy tệp cài đặt (.msi) mà bạn đã tải xuống và tuân theo hướng dẫn trên màn hình. Điều này sẽ cài đặt Node.js và npm (Node Package Manager).

– Bước 3: Kiểm tra cài đặt bằng cách mở cửa sổ Command Prompt hoặc PowerShell và chạy lệnh sau:

node -v
npm -v

 

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản Node.js và npm hiển thị, tức là cài đặt đã thành công.

Node.js vs Python: What to Choose in 2023 — TechMagic

Cài đặt và cấu hình Node.js trên macOS

1. Bước 1:

Có thể cài đặt Node.js trên macOS bằng cách sử dụng gói cài đặt từ trang web chính thức hoặc thông qua Homebrew.

– Sử dụng gói cài đặt từ trang web chính thức:

      • Tải xuống gói cài đặt Node.js từ trang web chính thức (https://nodejs.org) và chọn phiên bản LTS.
      • Chạy tệp cài đặt (.pkg) và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

– Sử dụng Homebrew (nếu đã cài đặt):

Mở Terminal và chạy lệnh sau để cài đặt Node.js và npm:

brew install node

 

Ispmanager now supports Node.js | ispmanager

2. Bước 2:

Kiểm tra cài đặt bằng cách mở Terminal và chạy lệnh sau:

node -v
npm -v

 

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản Node.js và npm hiển thị, tức là cài đặt đã thành công.

Why Node.js is the Ultimate Enterprise App Development Platform?

Cài đặt và cấu hình Node.js trên Linux

1. Bước 1:

Có thể cài đặt Node.js trên Linux bằng cách sử dụng quản lý gói của hệ điều hành hoặc tải xuống từ trang web chính thức.

– Sử dụng quản lý gói (ví dụ: Ubuntu/Debian):

Mở Terminal và chạy các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt install nodejs npm

 

– Tải xuống từ trang web chính thức:

  • Truy cập trang web chính thức của Node.js (https://nodejs.org) và tải xuống phiên bản LTS (hoặc phiên bản mong muốn).
  • Giải nén tệp tin tải xuống và di chuyển vào thư mục giải nén.
  • Chạy lệnh sau trong Terminal: sudo cp -R * /usr/local/

What does a Node.js developer do on a daily basis?

2. Bước 2:

Kiểm tra cài đặt bằng cách mở Terminal và chạy lệnh sau:

node -v
npm -v

 

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản Node.js và npm hiển thị, tức là cài đặt đã thành công.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ quản lý phiên bản như nvm (Node Version Manager) để cài đặt và quản lý nhiều phiên bản Node.js trên cùng một máy tính.

What is Node.js and Why You Should Use It For Enterprise Software?

Trên đây là hướng dẫn cơ bản về cách cài đặt và cấu hình Node.js trên ba hệ điều hành phổ biến. Sau khi cài đặt Node.js thành công, bạn có thể bắt đầu phát triển ứng dụng web và ứng dụng mạng sử dụng JavaScript trên máy chủ.