Cách cấu hình Nginx để xử lý các yêu cầu gửi và nhận dữ liệu qua giao thức HTTP/2

HTTP/2 là một phiên bản nâng cao của giao thức HTTP, cung cấp hiệu suất tốt hơn và tăng cường trải nghiệm người dùng. Để cấu hình Nginx để hỗ trợ HTTP/2, bạn có thể tuân theo các bước sau:

Bước 1: Cài đặt phiên bản Nginx hỗ trợ HTTP/2

Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản Nginx hỗ trợ HTTP/2. Phiên bản Nginx từ 1.9.5 trở đi có hỗ trợ HTTP/2. Nếu phiên bản Nginx của bạn cũ hơn, hãy nâng cấp lên phiên bản mới nhất.

HTTP/2: Making the Switch - Selectel Blog

Bước 2: Cấu hình Nginx để sử dụng HTTP/2

1. Mở tệp cấu hình chính của Nginx, thường là /etc/nginx/nginx.conf, bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

2. Tìm đoạn cấu hình server cho trang web bạn muốn hỗ trợ HTTP/2. Bạn có thể tìm thấy nó trong phần http hoặc trong các tệp cấu hình riêng biệt nếu bạn sử dụng include để chia nhỏ cấu hình.

3. Trong khối server, thêm dòng sau để bật hỗ trợ HTTP/2: listen 443 ssl http2;

Dòng trên định nghĩa cổng lắng nghe là 443 (cổng SSL) và sử dụng SSL (Secure Sockets Layer). http2 cho phép Nginx hỗ trợ giao thức HTTP/2.

4. Tiếp theo, bạn cần cung cấp chứng chỉ SSL/TLS để bảo mật kết nối. Đảm bảo bạn đã có chứng chỉ SSL/TLS và khai báo chúng trong tệp cấu hình của Nginx.

5. Lưu và đóng tệp cấu hình.

Протокол HTTP/2: что это, преимущества и как им пользоваться | Блог VPS.ua

Bước 3: Kiểm tra và khởi động lại Nginx

1. Kiểm tra tệp cấu hình của Nginx để đảm bảo rằng không có lỗi cú pháp. Bạn có thể kiểm tra bằng lệnh sau: nginx -t

2. Nếu không có lỗi, khởi động lại Nginx để áp dụng cấu hình mới: sudo systemctl restart nginx

Bước 4: Kiểm tra hoạt động của HTTP/2

1. Sử dụng trình duyệt web, truy cập vào trang web của bạn thông qua giao thức HTTPS (ví dụ: https://www.example.com).

2. Mở DevTools của trình duyệt và điều hướng đến tab Network.

3. Trong tab Network, bạn sẽ thấy giao thức kết nối hiển thị là “h2” hoặc “http/2”, điều này chỉ ra rằng kết nối đã được thiết lập và đang sử dụng giao thức HTTP/2.

Протокол HTTP/2: что это, преимущества и как им пользоваться | Блог VPS.ua

Nginx đã được cấu hình để xử lý các yêu cầu gửi và nhận dữ liệu qua giao thức HTTP/2. Việc sử dụng HTTP/2 giúp tăng tốc độ truyền tải và cải thiện trải nghiệm người dùng của ứng dụng web của bạn.