Cách cấu hình Nginx để xử lý các yêu cầu proxy và chuyển tiếp đến máy chủ ứng dụng

Nginx là một máy chủ web mạnh mẽ và có thể được cấu hình để xử lý các yêu cầu proxy và chuyển tiếp đến các máy chủ ứng dụng như Node.js, Django hoặc Tomcat. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình Nginx để thực hiện việc này.

Cài đặt và cấu hình ứng dụng máy chủ

Đầu tiên, bạn cần cài đặt và cấu hình máy chủ ứng dụng mà bạn muốn chuyển tiếp yêu cầu tới, chẳng hạn như Node.js, Django hoặc Tomcat. Mỗi ứng dụng có các yêu cầu cài đặt và cấu hình riêng, vì vậy hãy tuân theo hướng dẫn cụ thể cho từng ứng dụng.

Cách cài đặt và cấu hình Nginx trên Ubuntu | Học trực tuyến CNTT, học lập  trình từ cơ bản đến nâng cao

Cài đặt Nginx

Tiếp theo, bạn cần cài đặt Nginx trên máy chủ của bạn. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng trình quản lý gói của hệ điều hành hoặc tải xuống mã nguồn từ trang web chính thức của Nginx và biên dịch nó theo hướng dẫn.

Cấu hình Nginx để xử lý yêu cầu proxy và chuyển tiếp

Tiếp theo, bạn cần chỉnh sửa tệp cấu hình Nginx để xác định cách xử lý các yêu cầu proxy và chuyển tiếp. Thông thường, tệp cấu hình này có đường dẫn /etc/nginx/nginx.conf hoặc /etc/nginx/conf.d/default.conf.

Dưới đây là ví dụ cấu hình Nginx để chuyển tiếp yêu cầu tới máy chủ ứng dụng chạy trên cổng localhost:3000:

server {
listen 80;
server_name example.com;

location / {
proxy_pass http://localhost:3000;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
}
}

 

Trong ví dụ trên, thay thế example.com bằng tên miền của bạn và cổng proxy_pass bằng cổng mà máy chủ ứng dụng của bạn đang chạy.

10 CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUỐC TẾ LÀM NỔI BẬT CV CHO ITer

Khởi động lại Nginx

Sau khi cấu hình xong, hãy khởi động lại Nginx để áp dụng thay đổi.

sudo service nginx restart

 

Bây giờ, Nginx sẽ chuyển tiếp mọi yêu cầu tới máy chủ ứng dụng của bạn. Bạn có thể truy cập ứng dụng thông qua tên miền hoặc địa chỉ IP của máy chủ.

NGINX vs LiteSpeed: Which web server should you choose? - Togglebox

Lưu ý rằng đây chỉ là một ví dụ cấu hình cơ bản và có thể có nhiều tùy chọn khác để tùy chỉnh cách xử lý yêu cầu proxy và chuyển tiếp trong Nginx. Hãy tìm hiểu thêm về cấu hình Nginx và tùy chỉnh để đáp ứng đúng yêu cầu của ứng dụng của bạn.