Cấu hình Nginx để xử lý các yêu cầu HTTP và HTTPS

Trong chủ đề này, bạn sẽ được hướng dẫn cách cấu hình máy chủ Nginx để xử lý các yêu cầu HTTP và HTTPS. Bài viết sẽ giải thích về giao thức HTTP và HTTPS, cung cấp các bước chi tiết để cài đặt chứng chỉ SSL và cấu hình Nginx để hỗ trợ cả hai giao thức. Bằng cách thực hiện các bước hướng dẫn, bạn sẽ có thể bảo mật kết nối và cung cấp dịch vụ truy cập an toàn cho ứng dụng web của mình.

Giới thiệu về giao thức HTTP và HTTPS

Http (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản được sử dụng trong www dùng để truyền tải dữ liệu giữa Web server đến các trình duyệt Web và ngược lại. Giao thức này sử dụng cổng 80 (port 80) là chủ yếu.

Hay bạn có thể hiểu khi bạn gõ vào 1 địa chỉ vào trình duyệt Web, lúc này trình duyệt Web sẽ gửi 1 yêu cầu qua giao thức Http đến Web server. Web server và sẽ nhận yêu cầu này và trả lại kết quả cho trình duyệt Web.

📂Exporting Nginx Access Logs to an ELK Cluster

Https (HyperText Transfer Protocol Secure) là giao thức Http có sử dụng thêm SSL (Secure Sockets Layer) để mã hóa dữ liệu trong lúc truyền tải dữ liệu nhầm gia tăng thêm tính an toàn cho việc truyền dữ liệu giữa Web server và trình duyệt Web. Giao thức Https thì sử dụng cổng 433 để truyền dữ liệu.

How to Monitor NGINX Web Server Performance - AppOptics Blog

Hiện nay thì việc sử dụng giao thức Https chủ yếu được dùng cho các trang web có giao dịch trực tuyến sử dụng thẻ thanh toán đơn hàng. Nhằm đảm bảo an toàn cho giao dịch, tránh những rủi ro bị lấy mất thông tin thể trong quá trình thanh toán.

Ngoài ra web sử dụng giao thức Https là 1 tín hiệu để Google xếp hạng từ khóa. Việc này khiến rất nhiều trang Web chuyển qua dùng giao thức Https để Seo được tốt hơn.

Tuy nhiên việc dùng Https sẽ khiến cho việc truy cập của Website chậm hơn so với Http. Và nhiều trang không có giao dịch trực tuyến hay truyền tải thông tin dữ liệu quan trọng thì thông tin có bị lộ hay không cũng không quá quan trọng.

Nhưng hiện nay Chrome sắp có cảnh báo với những website còn sử dụng Http, và ưu tiên cho các trang web sử dụng Https.

Để có thể sử dụng giao thức Https thì Website của bạn phải có chứng chỉ SSL. Còn không thì sẽ gặp tình trạng hiển thị là kết nối không bảo mật trên trình duyệt Chrome.

Cấu hình Nginx để xử lý yêu cầu HTTP

– Định cấu hình cho các yêu cầu HTTP thông qua việc thiết lập một máy chủ ảo (virtual server) và các cài đặt liên quan.

– Cấu hình định tuyến yêu cầu HTTP đến ứng dụng web hoặc thư mục tương ứng.

Cấu hình Nginx để xử lý yêu cầu HTTPS

– Cài đặt và cấu hình chứng chỉ SSL/TLS để hỗ trợ HTTPS.

– Thiết lập máy chủ ảo cho yêu cầu HTTPS và cấu hình các tùy chọn bảo mật.

How To Install Let's Encrypt on NGINX - Ubiq BI

Cấu hình chuyển tiếp (redirect) từ HTTP sang HTTPS

– Cấu hình Nginx để tự động chuyển tiếp các yêu cầu từ giao thức HTTP sang HTTPS.

– Cung cấp trải nghiệm an toàn và bảo mật cho người dùng.

Kiểm tra và khởi động lại Nginx

– Kiểm tra cấu hình để đảm bảo rằng Nginx đã được cấu hình đúng.

– Khởi động lại Nginx để áp dụng các thay đổi cấu hình.

Windows containers and F5 NGINX on Azure Kubernetes Service

Bằng cách thực hiện các bước hướng dẫn trong bài viết này, bạn có thể cấu hình Nginx để xử lý các yêu cầu HTTP và HTTPS một cách hiệu quả và đáng tin cậy. Điều này giúp tăng cường bảo mật và trải nghiệm của ứng dụng web của bạn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu của người dùng một cách toàn diện.