Nginx hỗ trợ những giao thức và tính năng nào

Nginx là một máy chủ web mã nguồn mở phổ biến và mạnh mẽ. Nó hỗ trợ nhiều giao thức và tính năng quan trọng để xử lý các yêu cầu web và cung cấp hiệu suất cao. Dưới đây là một số giao thức và tính năng quan trọng của Nginx:

Sky Wallpapers: Free HD Download [500+ HQ] | Unsplash

HTTP và HTTPS

Nginx được thiết kế để xử lý các yêu cầu HTTP và HTTPS. Nó hỗ trợ cả phiên bản HTTP/1.1 và HTTP/2, cho phép tăng tốc độ tải trang và cải thiện hiệu suất của ứng dụng web.

Reverse Proxy

Nginx có khả năng hoạt động như một reverse proxy, cho phép chuyển tiếp các yêu cầu từ máy chủ web đến máy chủ ứng dụng. Điều này giúp phân tải tải và cải thiện hiệu suất cho các ứng dụng web phức tạp.

Load Balancing

Nginx hỗ trợ cân bằng tải, cho phép phân phối đồng đều lưu lượng truy cập đến các máy chủ ứng dụng trong một cụm. Điều này giúp tăng khả năng chịu tải và đảm bảo sẵn sàng cao cho ứng dụng web.

Caching

Nginx cung cấp khả năng lưu trữ cache để tăng tốc độ truy cập. Bằng cách lưu trữ các tệp tĩnh hoặc kết quả truy vấn, Nginx có thể phục vụ lại các yêu cầu từ bộ nhớ đệm mà không cần xử lý lại từ máy chủ ứng dụng.

SSL/TLS

Nginx hỗ trợ mã hóa SSL/TLS, cho phép thiết lập kết nối an toàn giữa máy khách và máy chủ. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu được truyền qua mạng một cách bảo mật và không thể bị giả mạo.

WebSockets

Nginx hỗ trợ giao thức WebSockets, cho phép truyền thông tin theo thời gian thực giữa máy khách và máy chủ. Điều này hữu ích cho việc triển khai ứng dụng thời gian thực như chat trực tuyến và cập nhật dữ liệu trực tiếp.

Gzip Compression

Nginx có khả năng nén dữ liệu trước khi gửi đến trình duyệt, giúp giảm kích thước tệp tin và tăng tốc độ tải trang.

Virtual Hosts

Nginx cho phép tạo và quản lý nhiều máy chủ ảo trên cùng một máy chủ vật lý, cho phép chạy nhiều trang web độc lập trên cùng một hạ tầng.

Cấu hình linh hoạt

Nginx cung cấp một cú pháp cấu hình mạnh mẽ, cho phép bạn tùy chỉnh và cấu hình máy chủ theo nhu cầu cụ thể của ứng dụng.

Purple Sky Wallpapers on WallpaperDog

Trên đây chỉ là một số tính năng quan trọng của Nginx. Ngoài ra, Nginx còn có nhiều tính năng khác như bảo mật, giám sát, chuyển tiếp yêu cầu, và hỗ trợ nhiều module bổ sung. Nhờ sự linh hoạt và hiệu suất cao, Nginx trở thành một giải pháp phổ biến cho việc triển khai ứng dụng web hiệu quả.